Lp lapsevanemad!

E-päevik ehk Stuudium  võimaldab õpetajatel suhelda lapsevanematega, jagada lasteaias toimuvate ürituste infot, teatada puudumistest ja tulemisest, täita päevikut ja jagada õppematerjale.

 

Päevikusse sisenemiseks tuleb minna aadressile https://lasteaedmidrimaa.ope.ee

 

Seejärel tuleb toimida järgnevalt:

•Kui lasteaed ei ole veel Teie andmeid süsteemi sisestatud, palun vajutada linki: esita andmed ja taotle kontot.

•Kui lasteaed on andmed (ja õige meiliaadressi) juba süsteemi sisestanud, palun vajutage linki: saada mulle ligipääsuandmed ning pärast andmete sisestamist (täitke ära nõutud väljad) saadetakse taotlus lasteaia e-päeviku/stuudiumi administraatorile.

•Kui kasutate juba Stuudiumit mõne teise lapsega seoses, siis: sisenege oma Stuudiumi kontole, minge oma profiilile, valige sealt nupp „seo oma konto teise kooliga“ ning sisestage kooli/lasteaia aadress (lasteaedmidrimaa.ope.ee), millega soovite oma kontot siduda.

Pärast taotluse heakskiitu (kuni 1-2 tööpäeva) saabub sisestatud e-posti aadressile kiri, mis annab edasised juhised. Võimalik on määrata kasutajale salasõna või siseneda ID kaardi abil.

 


 

Teade!

Viljandi linnavalitsus muutis 2. mai 2017 määrusega nr 7 toiduraha kogumise põhimõtet.

Seni küsiti lasteaiaarvetel toiduraha kõigepealt ette ja siis tehti järgneval kuul tasaarveldus vastavalt tegelikult kohalkäidud päevadele. Alates juunikuust arvetel enam ettemaksu rida ei ole ja toiduraha hakatakse arvel näitama ainult möödunud kuu eest vastavalt tegelikult kohalkäidud päevadele.

Juunikuu arvetel kajastub veel vajadusel tagasiarvestus maikuu toidupäevade eest, juunikuu toiduraha ettemaksurida juunikuu arvetel ei ole.

Alates juulikuust on arvetel toidukulu rida eelmise kuu tegeliku kohalkäimise ja söögikordade järgi.

Alus: Viljandi linnavalitsuse 2. mai 2017 määrus nr 7 Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine.

https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=346218

Kuni maikuu lõpuni kehtiv kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/421012017014

 


 

Esimesse klassi 2017

 


 

Lp lapsevanem

Seoses alampalga tõusuga tõuseb ka Viljandi linna lasteaedades vanema poolt kaetava õppekulu suurus. 

Alates 01.01.2017.a. on Lasteaias Midrimaa õppekulu suuruseks 56,40 eurot kuus, mis on 12% kehtivast alampalgast. 

 - Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

 - Töötasu alammäära kehtestamine

 


 

Viljandi linna lasteasutuste ümbruse ohutuse hindamine ja lahenduste pakkumine

Viljandi kaasav eelarve 2017: Midrimaa lasteaia parkla ja Tehnika-Terase ristmiku liikluskorralduse turvalisuse tõstmine

 


 

 

Maanteeamet selgitab: eelkooliealine laps sõltub liikluses täielikult täiskasvanu suunamisest, õpetusest ja järelevalvest 

Viljandi linna rahaliste nõuete menetlemise kord, Lisad 1-3.