Lasteaed Midrimaa direktor: Marika Kissa

Õppealajuhataja: Urve Leemet

 

Lasteaed Midrimaa on üks kolmest suurest lasteaiast Viljandi linnas (keskmine nimestikuline laste arv on 210), mis on ehitatud 1968.a. tüüpprojekti järgi. Maja on kahekorruseline ja kahest korpusest koosnev. Ta asub 11000 ruutmeetrisel, taraga piiratud alal. Õueala jaguneb 12 mänguväljakuks ja spordiväljakuks.

Esialgselt planeeriti maja 12 rühmale. Praegu on majas 11 rühma, ühe rühma ruumid on ümber ehitatud spordisaaliks. Eraldi on ka muusikasaal.

Alates 2003.a. septembrist on lasteaial olemas söögisaal, kus toimub laste toitlustamine 3 korda päevas.

Midrimaal töötab lastega :
19 rühmaõpetajat
3 assistenti
10 õpetaja abi
muusikaõpetaja - Tuuli Ekbaum (vanempedagoog)
liikumisõpetaja - Katrin Peterson
logopeed - Terje Kuur

Lisaks on majas tegutsemas veel 7 meest-naist, kes hoolitsevad selle eest, et midrimaalastel oleks turvaline ja mugav töö- ja eluolu.

Lasteaed Midrimaa missioon on olla lapse- ja perekeskne, tervist edendav, turvaline, huvitava tegevuse kaudu lapsi igakülgselt arendav ja neid järgmiseks etapiks, kooliks, ettevalmistav lasteasutus.

Traditsioonid:

Midrimaal on muusikaõpetaja Tuuli Ekbaumi poolt loodud tunnuslaul "Midrimaa".
Igal rühmal on mõne Eestimaise metsalille või -linnu nimi, mille järgi rühm valib ja õpib ära oma rühma laulu.

- Sügisandide näitus - igal aastal septembrikuus, et ära märkida Mihklipäeva;

- Isadepäeva tähistamine - oktoobris;

- Vanavanemate päev - novembris;

- Mardi- ja Kadritrall - novembris;

- Jõulukontsert või -etendus - detsembris;

- Vastlapäev - talvine spordipäev - veebruaris või märtsis;

- Karneval - aprillis;

- Perepäev - mais;

- Midrimaa laulu- ja tantsupidu, mis toimub igal 3. kevadel ja millest võtavad osa kõik midrimaalased ning kuhu kutsutakse ka külalisesinejaid.

- Igal aastal õpivad kõik rühmad ära ühe lavastusmängu, millega nad esinevad aasta jooksul teistele midrimaalastele.