Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohaliku omavalitsuse asutus avalikustama veebis oma dokumendiregistri.
 
Viljandi Lasteaed Midrimaad dokumendiregistrisse kantakse lasteaeda saabunud ja lasteaias loodud dokumendid.
Veebis avalikustatakse dokumendid, millele ei kehti  juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).
 

Viljandi Lasteaed Midrimaa DOKUMENDIREGISTER