Ülemajalised ühistegevused 2018-2019 õa

Kuu Üritus/sündmus
September 2018

Õppeaasta algus 1. september 9.30

Spordipäev

Lavastusmängud (kuni 31. märtsini 2019)

Oktoober Õpetajate päev
November

Mardi- ja kadripäev

Isadepäev rühmades  

Detsember

Advendihommikud (3.,10.,17. dets)

Rühmade jõulupeod

Jaanuar 2019

Uue aasta tervitus 2.01

Jõulude lõpetamine 4.01

Veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 22.02  
Märts

Lasteaia sünnipäev 12.03

Vastlapäev 05.03

Aprill

Tervisekuu (südamenädal)

Muusikakooli kontsert (täpsustamisel)  

Mai

Koolieelikute liikumispäev

Spordipäev

Lasteaia lõpetamise hommik 29.05

Lõpupeod (29.,30.,31.05)