Lapsekeskne lasteaed on oma töös edukas ainult siis kui ta teeb koostööd lastevanematega. Lasteaia ülesandeks on püüda teada saada vanemate arvamus ja mured ning vastavalt sellele tegutseda. Vanemate ülesandeks on lasteaiaga pidevalt suhelda ja sealses elus osaleda. Tiheda koostöö tulemuseks on laste kiire kohanemine ja turvatunne lasteaias viibimise ajal.
Passiivseks koostöövormiks on igas rühmas olev lastevanematele suunatud infostend. Sellel kajastuvad rühma laste nimekiri, päevakava, menüü, info lasteaia töökorralduse kohta, nädala tähtsamad tööd ja tegemised ja jooksev info.
Väga oluline on aga mõlemalt poolt aktiivne koostöö, mis väljendub igapäevases suhtlemises rühmatöötajate ja lastevanemate vahel, rühma ja lasteaia pereüritustes, vanematekogu ja hoolekogu töös. Lastevanemate koosolekuid korraldavad rühmad vähemalt kolm korda aastas, vajadusel tihedamalt.
Lisaks sellele viiakse regulaarselt läbi lastevanemate ootuste, soovide ja rahulolu välja selgitamiseks küsitlusi.