Vanema poolt kaetava õppekulu suurus  Viljandi linna koolieelses lasteasutuses on reguleeritud Viljandi Linnavalitsuse  määrusega "Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord". Määrused on avaldatud Viljandi linna kodulehel (vt alajaotus Haridus ja Kultuur).

- Toidupäeva maksumus, mille on kinnitanud hoolekogu ettepanekul lasteasutuse direktor, on 1,50€ toidupäev (kolm toidukorda). Toiduraha jaguneb protsentuaalselt: 20% hommikusöök, 50% lõunasöök, 30% õhtusöök.

- Lapsevanemal on õigus avalduse alusel loobuda toidukordadest, kuid toidukordade valik peab jääma samaks ühe kuu jooksul.

Toidukulu ja õppekulu maksab lapsevanem (eestkostja või hooldaja) esitatud maksuteate alusel jooksva kuu eest kahekümnendaks (20) kuupäevaks Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele 10 3020 0543 2002 SEB pangas.

Toidukulu ja õppekulu maksmata jätmisel järgmise kuu kahekümnendaks (20) kuupäevaks kaotab laps koha lasteasutuses.