Ma kuulan ja ma unustan.
Ma näen ja ma mäletan.
Ma teen ja ma oskan.

Hiina Vanasõna

Lasteaed Midrimaa põhiülesanne on luua tingimused, et igas lapses areneks loovus, kujutlusvõime, nutikus, kriitikavõime, sotsiaalne tundlikkus, et lapsed oleksid nii füüsiliselt kui ka vaimselt terved ja valmis astuma järgmisse etappi - minema kooli.

Meie õppekava põhineb järgmistel põhimõtetel:
- Konstruktivism - lapsed õpivad siis, kui püüavad ümbritsevast maailmast aru saada. Õppimine on aktiivne protsess laste, täiskasvanute, eakaaslaste ja väliskeskkonna vahel.
- Arenguline sobivus - lapsed kasvavad ja arenevad üldiste arengutasemete kaupa, kuid samal ajal on iga lapse arengukiirus ja iseloom erinev.
- Individualiseerimine - arvestatakse iga lapse käesolevat arenguetappi ja sellest lähtuvalt planeeritakse erinevaid tegevusi, et kindlustada iga lapse edukus.
- Valikuvõimalused - lastel on võimalus valida tegevuste, taseme, materjalide, kaaslaste jne. vahel.
- Perekonna osalus - pere on lapse esimene kasvataja, lasteaed arvestab pere traditsioonide ja soovidega. Probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks on tihe koostöö pere ja lasteaia vahel väga oluline.
- Inimese füüsilisele ja vaimsele tervislike eluviiside harrastamisele pannakse alus lapseeas.

Nende põhimõtete realiseerimiseks sobib lapsekeskne tegevuskava, mida pakub "Hea alguse" programm. Seetõttu olemegi oma lasteaia õppekava koostamisel lisaks koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale toetunud ka "Hea alguse" programmile ja liitunud projektiga"Tervist edendavad lasteaiad".