Sõimerühmad Aiarühmad
Saabumine, hommikusöök, hommikused tegevused 07.00-08.30 07.00-09.00
Hommikuring, rühmategevused, õppetöö 08.30-10.00 09.00-10.30
Valmistumine õueminekuks 10.00-10.30 10.30-10.45
Õuemängud 10.30-12.00 10.45-12.30
Valmistumine lõunasöögiks, lõuna 12.00-12.30 12.10-13.00
Puhkus ja vaikne tund 12.30-15.00 13.00-15.00
Õhtupoolsed tegelused 15.00-16.00 15.00-16.30
Õhtueine 16.00-16.30 16.15-17.00
Õuemängud ja vabategevus 16.30-19.00 17.00-19.00

Arvestades sellist päevakava, koostab iga rühm oma tegeluste nädalaplaani, mis on väljas iga rühma infostendil ja mille kohta informatsiooni saab rühmatöötajatelt.