- Kuulamine ja kõnelemine
- Lugemine ja kirjutamine
- Vaatlemine ja uurimine
- Võrdlemine ja arvutamine
- Liikumistegevused
- Muusikategevused
- Kunstitegevused

Kõik rühmad, välja arvatud sõimerühmad, käivad igal nädalal ühel kindlal päeval matkal. Matka siht ja eesmärgid on tavaliselt seotud nädalateemaga.